Pages

Monday, 19 September 2016

GOLDEN PRAGUE

,,Golden Prague” – also known as the city of hundred spires is the capital city of Czech Republic which unites six parts of the city : Old town, Josefov, New town, Mala Strana, Hradcany and Vyšehrad. Today, it's one of the most visited European cities with constant number of 250 000 tourists. 

,,Zlatni’’ Prag- još i poznat kao ,,Grad sa sto tornjeva'' prestonica je Češke Republike koja objedinjuje šest delova grada: Stari grad, Jozefov, Novi Grad, Mala Strana, Hradčani i Višegrad. Danas je jedan od najposećenijih evropskih gradova sa stalnim brojem turista od oko 250 000.


I have visited Prague twice, and I still consider I haven’t seen all the attractions which this beautiful city has to offer. I think that for true familiarization of this place it takes a bit longer period in order to get to know new culture, local residents, explore unknown streets and simply imbibe atmosphere of the city. It’s a special joy to visit Prague during winter period ( I even had a pleasure to greet New Year here)- but in that case layers and layers of worm clothes are necessities or you could simply warm up with a glass of good mead from street shops.

U Pragu sam bila dva puta, ali i dalje smatram da nisam videla sve zanimljivosti koje ovaj prelepi grad nudi. Smatram da je za istinsko upoznavanje ovog mesta potreban malo duži period kako bi uspeli da se nešto više približimo drugoj kulturi, lokalnom stanovništvu, istražujemo nepoznate ulice i jednostavno upijamo atmosferu grada. Posebna čar je posetiti Prag u zimskom periodu ( čak sam imala i zadovoljstvo da ovde dočekam Novu godinu ) - ali u tom slučaju slojevi i slojevi tople garderobe su neophodni ili se jednostavno zagrejte uz toplu medovinu sa uličnih štandova.I think that you can never get to see all the attractions of Prague, but simply some of them you mustn’t miss. In part Hradcany rises well known Prague castle in which complex is also St. Vitus Cathedral which dominates the skyline wherever you are in the city.
If you have time, I recommend you to attend change of guard which takes time (as I recall) around noon. And don’t make jokes with guards because they’re allowed to defend themselves in case you cross the limit. If you find yourself in front of St. Vitus Cathedral check out inside of it, and you will get a special experience if it’s a sunny day and you get to see a beautiful sunlight refraction through stained glass window.Mislim da nikada ne možete obići sve atrakcije Praga, ali neke jednostavno ne smete propustiti. U delu Hradčanima se uzdiže čuveni praški hrad tj. zamak u čijem sklopu se nalazi bazilika Sv. Vida koja dominira u ovom kompleksu i vidljiva je sa bilo kog mesta u Pragu. Ukoliko imate vremena, preporučujem da prisustvujete smeni straže kod zamka koja se ( koliko se ja sećam) obavlja oko dvanaest časova. I nemojte praviti šale sa stražarima jer stvarno imaju dozvolu da se odbrane ukoliko pređete granicu. Ukoliko ste vec došli kod bazilike Sv. Vida pogledajte i unutrašnjost građevine, a poseban doživljaj ćete imati ukoliko je sunčan dan i vidite prelamanje svetlsoti kroz raznobojne vitraže bazilike.Cross the oldest of Prague’s bridges- the Charless Bridge and get to the Old Town ( watch your pockets and bags while crossing the brdige because constant crowd is heaven for thieves) and on square you will see probably the most characteristic symbol of Prague- Astronomical clock. It’s interesting to see the figures move which happens once every hour. You have to climb to the top of Astronomical tower and enjoy in the beautiful view of the city- it would really be a pity not to do this. And just imagine the feeling when you find yourself here on the first of January and think of the upcoming year- is there a better way to start a New Year?

Najstarijim praškim mostom- Karlovim mostom uputite se do Starog Grada ( pazite džepove i torbe prilikom prelaska mosta jer konstantna masa turista je raj za džeparoše) i na trgu ćete videti verovatno najkarakterističniji simbol Praga- Astronomski sat. Zanimljivo je videti i pokretanje figura koje se odigrava na svaki sat. Obavezno se popnite na vrh Astronomske kule i prepustite se uživanju u predivnom pogledu na grad- stvarno bi bila šteta da ne uradite ovo. Još zamislite koji je osecaj kada se prvog januara nalazite ovde i razmišljate o tek započetoj godini- pa ima li boljeg načina za početak Nove Godine?

On the square of Old Town you will see a memorial monument Jan Hus, Gothic Church of Our Lady before Tyn, and if you are a fan of cultural facilities you will definitely like Prague. Here exactly, on the square, is the gallery with works of Salvador Dali, Alfons Mucha and Andy Warhol. Besides this, there are numerous museums with extremly different themes - from National Museum to Beer Museum, Museum of Medieval Torture or even Sex Machines Museum. Of course, there is a Museum of well known writer Franz Kafka who was born in Prague.

Na trgu Starog Grada videćete memorijalni spomenik Jan Hus,  Tinsku crkvu, a ukoliko ste ljubutelji kulturnih objekata  Prag ce vam se definitivno dopasti. Baš ovde , na trgu, nalazi se galerija sa delima Salvador Dalija, Alfonsa Muhe i Endija Vorhola. Pored ovoga, tu je i veliki broj raznovrsnih muzeja- od  Nacionalnog muzeja pa sve do Muzeja piva, Muzeja sprava za mučenje ili pak Muzeja seksualnih naprava. Naravno, tu je i muzej poznatog pisca rođenog u Pragu- Franca Kafke.
Take time to simply not have a plan- wander the streets of this magical city. Observe different architectural styles which combine renaissance, 19th century, recession... That combination of old architecture and modern one like Dancing House is really interesting.
When you get tired, try out local cuisine in one of the traditional restaurants. Restaurant ,,Lokal’’ has good references, but good quality of food you will also find at ,,Restaurant U Provaznice’’. I remember this place because they really have delicious local dishes- I’d mention the dish called ,, Svickova na smetane’’ which would be a specific sort of beef served with cream sauce, cranberry and traditional bread dumplings. You will like it especially if you like dishes with a glimpse of sweetness. In one restaurant, when I ordered this dish, I got something which I was pretty much sure was sweet cream on top- yes, I know, it sounds weird, but combination is perfect.

Izdvojite vremena da jednostavno nemate plan gde idete- lutajte ulicama ovog magičnog grada. Upijajte raznolikosti arhitekture koja kombinuje stilove od kasnog srednjeg veka, renesanse, 19. veka ,recesije... Zanimljiva je ta kombinacija stare gradnje i modernih zgrada poput Plešuće zgrade.
Kada se umorite , isprobajte prašku kuhinju u jednom od tradicionalnih restorana. Dobre preporuke ima  restoran ,,Lokal'' , ali siguran kvalitet hrane videćete i u ,, Restaurant U Provaznice''. Ovo mesto mi je ostalo u pamćenju po stvarno izvrsnim lokalnim jelima- izdvojila bih jelo po imenu ,,Svičkova na smetane'' sto bi bila specifična vrsta govedine služena sa sosom od pavlake, brusnicama i  praškim hleb-knedlama. Svideće vam se naročito ukoliko volite primesu slatkog ukusa u jelima . Na jednom mestu su ovde čak stavili i nešto što sam prilično sigurna da je bio šlag-da,zvuči uvrnuto, ali kombinacija je savršena.
And of course, every fan of alcohol is going to be really happy in Prague- huge variety of beers with low prices on every step- not bad,right? ,, Zly Casy’’ is the right place for you if you are amongst beer fans- this is the first place which has started serving draft beer.I naravno, svi ljubitelji alkohola biće stvarno srećni u Pragu- veoma veliki izbor piva po niskim cenama na svakom koraku- loše li je? ,,Zly Časy'' je pravo mesto za vas ukoliko spadate u ovu kategoriju-ovo je prvo mesto sa uslugama točenja piva u Pragu.
Don’t miss trying out charms of street stands like bavarian sausages, trdelnik, already mentioned mead...

Ne propustite da probate čari sa uličnih štandova poput bavarskih kobasica, trdla, već pomenute medovine...If you decide to try something which isn’t local then visit Hard Rock Cafe which is one of the biggest in Europe- interior is really perfectly done.

Ako se odlučujete za nešto što nije u tradicionalnom duhu posetite Hard Rock Cafe koji je jedan od najvećih u Evropi- entetrijer je stvarno stilski savršeno odrađen.If you want to take a short trip I’d recommend a cruise on Vtlava river, Karlovy Vary and gothic Karlstejn Castle.Od izleta bih izdvojila krstarenje Vtlavom, posetu Karlovim Varima i  gotički dvorac Karlštejn.


If you decide to visit ,,Golden’’ Prague- you will definitely not be mistaken. But take few day- although as much time you take I think you will never find it as enough because the wealth of this city is simply impossible to explore all the way.

Ukoliko odlučite da posetite ,,Zlatni'' Prag- definitivno nećete pogrešiti. Ali izdvojite ipak par dana- mada koliko god da izdvojite mislim da vam se nikada neće činiti dovoljno jer bogatstvo ovog grada je prosto nemoguće ikada u potpunosti spoznati.


6 comments:

 1. Dobar post :) Veoma sažeto ali efektno :) Samo napred....

  ReplyDelete
 2. Oh, I love Prague! I was there 2 years ago. Fantastic city!
  Would you like to follow each other? Follow me on Blog and Google+ and I'll follow you back!
  www.recklessdiary.ru

  ReplyDelete
  Replies
  1. Prague is one of my favourite cities! :D Of course!

   Delete
 3. Great post! I love Prague and The Czech Republic in general. Not only because I lived in the South for almost 3 years bu also because my boyfriend in Czech we love going to visit his family every summer and winter and discover new places.
  I loveeeeeeeeeeee the ,, Svickova na smetane’’ It's my favourite Czech dish .... sooo good!

  Kisses
  Angélica
  http://www.missabyangelicasandoval.com/

  ReplyDelete
  Replies
  1. I'm glad to hear that someone feels like my Angelica! Thanks a lot :D

   Delete